������������ ����������
اجلاس بزرگداشت غدیر با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ غدیر با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه تاکنون در ده  دوره  برگزار گردیده است.

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس