������������ ��������������
 هدف از برگزاری جشنواره های غدیر، اشاعه و ترویج فرهنگ غدیر، گسترش فعالیتهای ادبی، هنری و مذهبی مرتبط با واقعه غدیر، گرامیداشت پدید آورندگان آثار برتر ادبی هنری در این زمینه و کمک به انتشار گسترده تر این آثار میباشد

این جشنواره ها با شناختی که از قابلیت ها و ارزش های هنر و ادبیات دارد، می کوشد چشم و ذهن مخاطبان را با تجربه جدیدی از نمایش این گنج فرهنگی در حوزه غدیر و ولایت امیرمومنان (علیه السلام) تحقق بخشد

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس