آیت الله شیخ محمد سند
شیخ محمد سند


ایشان از روحانیون و عالمان و مراجع معروف بحرینی ساکن نجف حساب می گردد.
محمد سند بحرانی، فرزند حمید در ماه رجب ۱۳۸۲هجری قمری در بحرین به دنیا آمد.
ایشان به واسطه نبوغ خود در پنج سالگی وارد دبستان شده و در پانزده سالگی از دبیرستان فارغ شد.
سپس با بورسیه تحصیلی و در رشته مهندسی، وارد دانشکده دیوید گیم (david game college) لندن شد.

بعد از یک سال از این مکان فارع التحصیل شده و به دانشکده تخصصی امپریال لندن(Imperial College

London) وارد گشت.
در طول مدت تحصیل در دانشگاه، دغدغه ایشان پیرامون هجمه و شبهات وارده به مکتب اهل بیت موجب شد

که دانشگاه را رها کرده و وارد حوزه علمیه قم شود. اشتیاق فراوان باعث شد تا در مدت کمی سطوح پایه را

طی کند و در زمانی کمتر از چهار سال، سطوح عالیه را به پایان برساند.

بعضی اساتید ایشان
درخارج فقه و اصول سید مرتضی حائری یزدی، میرزا هاشم آملی، سید محمدرضا گلپایگانی، سیدمحمد

روحانی، شیخ حسین وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و سید علی فانی اصفهانی

تالیفات
    شرح استدلالی عروة الوثقی
    کتاب فقه المصارف‏
    ملکیة الدولة الوضعیة
    فقه الطب‏
    اتمام المسافر فی جمیع مشاهد المعصومین علیهم السلام
    هیویات فقهیة
    الشعائر الحسینیة
    الشعائر الدینیة
    مبانی علم الرجال
    دعوی السفارة فی الغیبة الکبری‏
    الرأی الاخر فی الوحدة والتقریب‏
    اسلام معیة الثقلین‏
    المهدیون الاثنی عشر
    الظواهر القرآنیة والامام المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
    اصول استنباط العقائد
    سند الاصول
    خلاصة معرفیة
    عوالم الانسان‏
    زینب سر اصحاب الکساء علیهم السلام
    نبذة من حیاة العسکریین علیهماالسلام
    اسرار زیارة الاربعین‏
    دفاع عن النبی (صلی الله علیه و آله) کرامة الانسانیة
    فقه علائم الظهور
    الشهادة الثالثة فی الأذان والاقامة
    مقامات فاطمة فی الکتاب والسنة
    الامامة الالهیة
    التوسل عبادة توحیدیة
    الرجعة
    العقل العملی‏
    نظریة الاعتبار القدیمة والحدیثة
    قواعد فقهیة
    اسس النظام السیاسی عند الامامیة و الحاکمیة بین النص والدیمقراطیة
    کتاب ملاحم المحکمات‏
    امومة الولایة والمحکمات لتفسیر القرآن‏
    نیات وخواطر
    عدالة الصحابة
    منهاج الصالحین
    سند الناسکین (مناسک حج)
    سند الناسکین (شرح استدلالی مختصر برای مناسک حج)

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس