حجت الاسلام و المسلمین مهدي عدالتيان

ایشان درس‌های مقدماتی و مختصری از فقه تا لمعه را مدرسه‌ی حاج آقای موسوی نژادخواندند و رسائل را با آیت‌الله شیخ مهدی مروارید، مکاسب را با آیت‌الله مرتضوی و کفایه را با آیت‌الله رضازاده و خارج را حدود ۱۲ سال درس آیت‌الله فلسفی .

در حال حاضر فعالیت  ایشان تدریس دروس حوزوی، مدیریت موسسه فرهنگی و تالیف کتب متعددی در مسیر جذب جوانان و کارهای فرهنگی دارند

از کتاب های ایشان میتوان موارد ذیل را مثال زد:

در مباحث اخلاقی کتاب «ده عامل خوشبختی» ، در بحث حجاب کتاب «نامه ای به خواهرم» که درباره حجاب و مسأله ای اجتماعی است، از نظر اعتقادی، کتاب «شمیم خرد» که اختلافات بین شیعه و سنی را مطرح می کند (که خیلی مورد نیاز مبلغین در مناطق مشترک با اهل سنت است)

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس