حجت الاسلام و المسلمین مرتضی استادی
حجت الاسلام و المسلمین مرتضی استادی

ایشان متولد مشهد هستند  و دروس حوزوی مثل رسائل در محضر آیت الله رجائی شاهرودی، مکاسب محضر آیت الله حاج شیخ محمد مروارید و کفایه را محضر آیت الله سید محمد شاهرودی گذرانده اند. همچنین ۶ سال درس خارج مرحوم آیت الله فلسفی، ۲ سال درس خارج آیت الله اشرفی شاهرودی و آیت الله قاضی زاده شرکت داشته اند

لیسانس زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد هستند
سفر تبلیغی وتحقیقی به کشورهای فرانسه .ایتالیا .اسپانیامغرب.هند.پاکستان .تاجیکستان.عربستان.ترکیه.سوریه.لبنان.قطر.بحرین.امارات

از تالیفات ایشان به همراه یکی دیگر از علماء میتوان به  «چرا مسیحی نباشم؟!»، «امامت در آیینه کتاب وسنت» و «شمیم فرد» که چند جلد است اشاره کرد

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس