دکتر علی الشیخ
دکتر علی الشیخ

ایشان در سال 1964 میلادی در خانواده ای مسیحی از شاخۀ کاتولیک، در بغداد متولد شد و سالها بعد در اثر

تحقیق و تتبع در اسلام به تشیع گروید یکی از مسیحیانی است که شیعه شده و در حال حاضر در حوزه علمیه مشغول تدریس می باشند و دارای کتاب ها و تالیفات زیادی هستند

وی هم اکنون به تدریس در رشته های مسیحیت، تاریخ ادیان، فلسفه و روش تحقیق در دانشگاه های متعددی مشغول می باشد.

علی الشیخ سخنرانی های فراوانی در دانشگاه ها مانند دانشگاه تهران و اصفهان و مساجد و حسنینیه ها و

مصاحبه های زندۀ تلویزیونی داشته است وهبه السماء که به فارسی نیز ترجمه و به نام هدیۀ آسمانی

منتشر شده لاهوت المسیح فی المسیحیه و الاسلام، الصحیح من انجیل المسیح، تاریخ فلسفه غرب از قرون

وسطی به بعد از جمله آثار وی است.

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس