دکتر سید محمد تیجانی سماوی
دکتر محمد تیجانی سماوی

ایشان از اهالی شهر «قفصه» (یکی از شهر‌های تونس) است. وی مطابق دین خاندان و همشهری‌های خود، پیرو مذهب مالکی، از اهل تسنن بود
در ده سالگی حافظ نیمی از قرآن بود و پس از گذراندن دوره تحصیلات، در صف دانشمندان درآمد، و درباره مذهب حق از مذاهب اسلام، پژوهشی پی‌گیر، هوشمندانه و خستگی ناپذیر کرد؛ و در این راه مسافرت‌ها کرد، و در نجف اشرف به محضر آیت الله خوئی(ره) و شهید آیت الله سید محد باقر صدر(ره) رسید، و پس از بررسی‌های فراوان، در سنین جوانی عمیقا به تشیع گروید و رسما شیعه شد، و شرح گرایش خود را در کتاب ارزشمندی که تألیف کرده، به نام «ثم اهتدیت» تبیین کرد، و کتاب‌های دیگری نیز تألیف کرده است، از جمله کتابی به نام مع‌الصادقین که در این کتاب با طرح چندین بحث و استدلال، حقانیت مذهب تشیع را ثابت کرده است.

تا کنون، او ۱۱ کتاب پیرامون مذهب تشیع نگاشته‌است از معروف‌ترین آنهاست:
    آنگاه هدایت شدم
    اهل سنت واقعی
    همراه با راستگویان
    از آگاهان بپرسید
    راه نجات
    اهل بیت، کلید مشکل‌ها
    سفرها و خاطره ها
    اول مظلوم عالم
    چکیده اندیشه ها

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس