دکتر هادی وکیلی
 دکتر هادی وکیلی

ایشان استادیار گروه تاریخ دانشكده ادبيّات و علوم انسانى  می باشد. و فارغ التحصیل رشته تاریخ از دانشگاه فردوسي مشهد در مقطع لیسانس و در مقطع فوق لیسانس و دکترا در دانشگاه تربيت مدرس تهران

ایشان دارای تالیفات، مقالات متعدد چاپ شده فارسی و انگلیسی و نیز طرح های اجرایی زیادی در حوزه های مختلف علوم انسانی هستند

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت ایشان به شرح ذیل است:
- عضويت در كميته وقف دانشگاه
- عضويت در شوراي اسلامي كردن دانشگاه
- نماينده رياست دانشگاه در شوراي اجتماعي استان
- عضو كميته علمي همايش خراسان شناسي
- دبير همايش اسلام و فمينيسم
- دبير همايش تعامل اسلام و ايران در گستره تاريخ

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس