دکتر علی موسوی گرمارودی
دکتر علی موسوی گرمارودی

ایشان در قم به دنیا آمدند و پدرشان از بزرگان اهل گرمارود الموت قزوین بود. وی نخست نزد پدرش مقدمات را فراگرفت و پس ازدوره دبیرستان به مشهد عزیمت رفت و درنزد علمای آن سامان، به فراگیری علوم دینی پرداخت.

درسال 1345 وارد دانشکده حقوق شد و کارشناسی آن رشته را در رشته علوم قضایی کسب کرد. او سرانجام پس از گرفتن مدرک کارشناسی زبان و ادب فارسی با اخذ درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد.

گرمارودى در چندین ‏دوره در عرصه شعر و ادبیات کشور حضور مؤثر داشته است و از پیشتازان شعر مذهبى امروز شناخته مى‌شود. او ‏تحصیلات مقدماتى خود را در قم و مشهد به پایان رساند و ادبیات عرب را نزد ادیب پیشاورى فراگرفت.

 وی در سال 1385 به عنوان «چهره ماندگار بخش شعر» به وسیله بنیاد چهره‌هاى ماندگار انتخاب شد.

برخی از آثار على موسوى گرمارودى:
    سرود رگبار
    عبور
    در سایه سار نخل ولایت
    چمن لاله
    خط خون
    تا ناکجا
    دستچین
    صدای سبز

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس