حجت الاسلام حاج سید احمد رضوی
استاد و مدرس مباحث اعتقادی
دانشمند محترم  جناب حجت الاسلام حاج سید احمد رضوی

 

 

مجمع علمی فرهنگی غدیر - مشهد مقدس